ਜਾਪਾਨੀ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀ ਸੁਜ਼ੁਕੀ ਮੋਟਰਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਰੁਤੀ ਸੁਜ਼ੁਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ...
 
 
ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਾ
 
 

ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ

Trending Popular
latest Drop